Hälso- & trivselgrupp

Hälso- och trivselgrupp

I Hälso- och trivselgruppen sitter representanter från alla arbetslag:

Maria Jansson (4-6): maria.jansson3@skola.uppsala.se
Mikael Karlberg (7-9): mikael.karlberg@skola.uppsala.se
 (F-3):

Hälso- och trivselplan for Gåvsta skola

Syfte

Vi på Gåvsta skola vill arbeta hälsofrämjande. På en hälsofrämjande skola ska alla elever och personal må bra, vara trygga och känna gemenskap. Vi vill skapa förutsättningar för en god hälsa och livskvalitet såväl fysiskt, psykiskt som socialt. Vi tror att ett bra klimat där man blir bekräftad och respekterad av varandra leder till välmående, arbetsglädje och förutsättningar till en god lärandemiljö.

Våra styrdokument är

Läroplanen, Lgr 11
Matris för hälsofrämjande skola, östra skolområdet Uppsala kommun
Likabehandlingsplanen för Gåvsta skola
Det här arbetar vi med på Gåvsta skola

Hälsa-och trivselgrupp (personal) som arbetar för trivsel och trygghet samt utvecklar värdegrunds- och hälsoarbetet på skolan.
Elevråd 1-5, 6-9
Skol-If, 7-9
Rörelse- och hälsosatsningar för elever och personal
Gemensamma friluftsdagar,(F-5, 6-9)
Gemensamma temaveckor, (F-9)
Faddergruppsverksamhet
Utomhuspedagogik
Skolgård som inbjuder till olika aktiviteter
Idrottsaktiviteter för fritidsbarn, ledda av elever från Skol-If
"Stora värdegrundspaketet"
Mål

Vårt mål är att utveckla detta arbete på skolan så att sambandet mellan lärande, värdegrund och hälsa blir tydligt. Vi vill utöka aktivitetsarbetet så att fler elever får ta del av dem.

Här kan du ladda ned i pdf-format:Hälso och trivselplan 2015.pdf (PDF, 323 KB)

Uppdaterad: