Hittegods

Skolbussar
Om du glömt något på en skolbuss, kontakta UL:s hittegodsavdelning.  Skolbussar som körs av Mohlins skickar hittegods varje onsdag.Här får du information om du har hittat eller glömt något på bussen: 

https://www.ul.se/kundservice/hittat-och-glomt/

Hittegods tas om hand av Keolis dagen efter och förvaras på Fyrislundsdepån i Uppsala. Även hittegods från skolbussarna finns på Fyrislundsdepån.

Telefonnummer: 018-18 84 15
Öppettider telefon och besök: Måndag – fredag klockan 9.00 – 15.00
Besöksadress: Norra depågatan 1, Uppsala.

Uppdaterad: