Skolsköterskan

skolsköterska

Jag heter Susanne Nilsson och finns på Gåvsta skola

måndag – fredag

Du kan nå mig på telefonnummer 018-727 74 80 eller via e-post på susanne.nilsson3@uppsala.se

Hälsofrämjande arbete
Jag arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. Du kan läsa mer om barnvaccinationsprogrammet på Folkhälsomyndighetens hemsida. Jag ingår i skolans elevhälsoteam  och trygghetsgrupp och arbetar i nära kontakt med skolans personal för att ge elever en så bra skolgång som möjligt. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds ett hälsosamtal hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7 samt första året på gymnasiet. Som skolsköterska lyder jag under hälso och sjukvårdslagen och har därför en annan sekretess än övrig personal på skolan.

Öppen mottagning
Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör barn och ungas hälsa. Jag utför enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.
Min främsta arbetsuppgift är hälsobesök och vaccinationer, vilket gör att det kan vara svårt att nå mig, men det går alltid bra att kontakta mig via e-post.
Den öppna mottagningen är måndag till torsdag klockan 9:10 till 10:30, förändringar kan förekomma.

Förslag på länkar:
BRIS
Snorkel
Sundarebarn

 

Uppdaterad: