Verksamheter & årskurser

Gåvsta skola har från förskoleklass upp till åk 9, och fritids.

Skolan är organiserad i fyra arbetslag, åk F-3, åk 4-6, åk 7-9, skolbarnsomsorg. Skolans ledningsgrupp består av rektor, bitr.rektor, personal. Skolan är en F-9 skola med totalt ca 500 elever (ht-23).