Ordningsregler/Arenor

IBIS-arbete och ordningsregler

På Gåvsta skola pågår ett långsiktigt arbete med skol modellen IBIS (Inkluderande Beteendestöd I Skolan). IBIS är ett samarbete mellan Uppsala kommun och Uppsala universitet. Modellen ger verktyg till skolans personal och elever för att hantera skolvardagen på ett så bra sätt som möjligt.
Detta arbete ligger till grund för skolans ordningsregler som tagits fram av alla elever och all personal.

I IBIS-arbetet ingår:

• Förhållningssätt, bemötande och samsyn i personalgruppen

• Att skapa goda relationer mellan lärare och elever

• Att skapa goda relationer mellan elever och minska utanförskap

• Fastställa regler på skolans olika områden som blir tydliga för alla

• Gemensam syn på reaktioner vid negativt beteende

• Problemlösning och konflikthantering

 

För Gåvsta skola gäller dessa regler:

Arena Kapprum och Korridor_.pdf (PDF, 126 KB)

Arena Uppehållsrum (2).pdf (PDF, 125 KB)

Arena (PDF, 125 KB)Arena skolgård F-6.pdf (PDF, 125 KB)

Arena skolgård 7-9.pdf (PDF, 124 KB)

Konsekvenstrappan:

Konsekvenstrappa.docx (DOCX, 60 KB)

Uppdaterad: