Allergi/specialkost

Behovsanpassade måltider
Här finns information för dig som är i behov av anpassad mat. För att du ska få rätt mat är det viktigt att du meddelar i god tid.

Vid medicinska skäl
Förskola, grundskola och gymnasium
Barn och elever kan av medicinska skäl ha rätt till behovsanpassad måltid, t ex vid allergi, gluten- eller laktosintolerans. Vårdnadshavare inhämtar då ett journalutdrag alternativt ett utlåtande, om det redan finns, från hälso- och sjukvården (Region Uppsala). Även en journalkopia från 1177 går bra om den styrker ett medicinskt skäl.

Vårdnadshavare visar upp journalutdraget/utlåtandet samt fyller i och lämnar blanketten ”Ansökan om behovsanpassade måltider” till ansvarig i köket.

Godkänd ansökan gäller tills vidare, men utlåtandet och blanketten skall uppdateras vid förändringar i elevens kost. Vid byte av kommunal förskola/ skola ska en ny blankett fyllas i och journalutdraget visas för det nya köket.

Ansökan om behovsanpassade måltider i förskola, grundskola och gymnasium  https://maltidsservice.uppsala.se/globalassets/maltidsservice/dokument/specialmat/ansokan-om-behovsanpassade-maltider-av-medicinska-skal-inkl-blankett-2022-2023.pdf (PDF, 174 KB)

Vid religiösa skäl
Måltidsservice erbjuder varje dag flera alternativ på menyn inkl fisk- och vegetariska maträtter.

Ta kontakt med kökschefen så hjälper hen er att hitta ett alternativ på menyn som passar.

Vid etiska skäl
Varje dag finns ett lakto-ovo-vegetariskt alternativ på menyn för alla att välja på.

Grundskola
Ta kontakt med Elevhälsan på din skola om du önskar veganska måltider.

Förskola och gymnasium
Informera köket om du önskar veganska måltider.

Uppdaterad: