Fritidshem

Vi vill att man följer med sitt barn in på fritids varje morgon för att undvika att det är ensamma barn på parkeringen. Tänk på att det blir kallare, blötare och lerigare. Se till att ditt barn har extra kläder på skolan. Märk gärna era barns kläder.

VÄLKOMMEN TILL GÅVSTA SKOLANS

FRITIDS OCH FÖRSKOLEKLASS.

▪ Vi öppnar varje morgon på Nya Gåvan.

▪ Våra öppettider är 06:30-17:30.

▪ Om ditt barn behöver omsorg före 06:30 eller efter 17:30 ska dispens sökas.

▪ Klockan 07:15 öppnar även Gamla Gåvan och Lilla Gåvan

▪ 07.00-07.30 serveras frukost i matsalen. Man måste ansöka om att få äta frukost, frukostansökan finns tillgänglig från skolstart. Fråga din fritidspersonal.

▪ Vi stänger på Nya Gåvan 17,30

▪ Vid skolstarten är det viktigt att ni lämnar in uppdaterade vistelsetider. Vistelsetiderna för terminen ska lämnas in senast 24/8. Blanketter för vistelsetider finns på de respektive fritidsavdelningarna samt på hemsidan.

▪ Klockan 08.15 går alla barn ut på rast innan skolan börjar. F-3 börjar alltid 08:45.

▪ Förskoleklasserna och Åk 1 & Åk 2 slutar kl.14,15 kan då antingen stanna kvar på fritids eller åka den sena bussen hem. 

▪ De elever som har kort dag (13:00) kan ta tidig buss hem kl. 13.10.

▪ Mellanmål serveras från ca 14:00 och erbjuds i flera olika omgångar.

▪ Sena bussar avgår från skolan med början kl. 14.20.

▪ Efter mellanmålet har vi uteverksamhet.

▪ Vi erbjuder barnen olika former av aktiviter och skapande verksamhet utifrån läroplanen under fritidstiden på de olika avdelningarna.

Personal som arbetar på de olika avdelningarna är:

Gamla gåvan: Emely, Simon, Martin Veronica G och Isak. Avdelningsansvarig: Veronica G

Nya gåvan 1: or: Lill, Pontus F, Farhan. Avdelningsansvarig: Lill

Nya gåvan F-Klass Cari,  Malin, Pontus L, Mona, Sofie. Avdelningsansvarig: Carin

Lilla gåvan: Helene Ekman, Helene Edin, Joakim. Avdelningsansvarig: Helene Ekman

Övergripande pedagogiskt ansvar för fritids: Carin Ericsson

Önskemål från fritidspersonalen:

▪ Vi vill att de scheman som sitter i respektive hall fylls i för hela veckan.

▪ Vi önskar att ni kontaktar oss både när ni lämnar och hämtar era barn.

▪ Om det är någon annan som ska hämta barnet så vill vi veta det i förväg. Skriv en lapp eller ring oss.

▪ Vi önskar att barnets kläder och stövlar/skor är namnmärkta, detta för att lättare kunna hjälpa er om de kommer bort.

▪ Vi önskar att det finns extra kläder och regnkläder, då vi är ute i alla väder.

▪ Om ditt barn vill åka hem till en kompis ska det vara uppgjort dagen innan och det ska finnas skrivet på en lapp

Vid kontakt:

Gamla Gåvan: 018-727 74 55 

Nya Gåvan: 018-727 74 58 

Expeditionen: Elin Larsson 018-727 74 78 och Camilla Westerlund 018-727 74 60.

Ansvarig för fritidshemmets verksamhet: Rektor Hans Kvick 018-727 66 12

Mail:hans.kvick@uppsala.se

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Fritidshem