Fritidshem

Vi vill att man följer med sitt barn till fritids varje morgon för att undvika att det är ensamma barn på parkeringen. Tänk på att det blir kallare, blötare och lerigare. Se till att ditt barn har extra kläder på skolan. Märk gärna era barns kläder.

VÄLKOMMEN TILL GÅVSTA SKOLANS

FRITIDS OCH FÖRSKOLEKLASS.

▪ Vi öppnar varje morgon på Nya Gåvan.

▪ Våra öppettider är 06:30-17:30.

▪ Om ditt barn behöver omsorg före 06:30 eller efter 17:30 ska dispens sökas.

▪ Klockan 07:15  Lilla Gåvan, Kl.07:30 öppnar Gamla Gåvan.

▪ 07.00-07.15 serveras frukost i matsalen. Man måste ansöka om att få äta frukost, frukostansökan finns tillgänglig från skolstart. Fråga din fritidspersonal.

▪ Vi stänger på Nya Gåvan 17,30

▪ Vid skolstarten är det viktigt att ni lämnar in uppdaterade vistelsetider. Vistelsetiderna för terminen ska lämnas in, se blankett. Blanketter för vistelsetider finns på de respektive fritidsavdelningarna samt på hemsidan.

Tider läggs även in på Skola24 Fritids.

▪ Klockan 08.15 går barnrn ut på rast innan skolan börjar. F-3 börjar alltid 08:45.

▪ När Förskoleklasserna till  Åk 3 slutar kl.14,15 kan då antingen stanna kvar på fritids eller åka den sena bussen hem. 

▪ De elever som har kort dag (13:00) kan ta tidig buss hem kl. 13.10. Eller stanna kvar på fritids.

▪ Mellanmål serveras från ca 14:00 och erbjuds i flera olika omgångar.

▪ Sena bussar avgår från skolan med början kl. 14.20.

Personal som arbetar på de olika avdelningarna är:

Emely, Martin, Joakim, Goran,Sofie, Helene Edin, Pontus L, Carin, Mona, Helene Ekman, Albert,  Malin Bj, Pontus F, Caroline, Marie,  Emma

Övergripande pedagogiskt ansvar för fritids: Carin Ericsson

Önskemål från fritidspersonalen:

▪ Vi vill att de scheman som sitter i respektive hall fylls i för hela veckan. 

▪ Ni måste kontakta oss både när ni lämnar och hämtar era barn.

▪ Om det är någon annan som ska hämta barnet så vill vi veta det i förväg. Skriv en lapp eller ring oss.

Vid kontakt:

Fritids telefonnummer ( Går bra att smsa till.)

Åk F                     018- 727 74 55

Åk 1                     018- 727 74 96

Åk 2                     018- 726 26 64

Åk 3                     018-727 74 58

 

Expeditionen:   018-727 74 78 och Camilla Westerlund

018-727 74 60.

Ansvarig för fritidshemmets verksamhet: Rektor Malin Bohlin

Tfn: 018-727 5822

Mail:malin.bohlin@uppsala.se