Länk till UL skolskjutstidtabeller

https://www.ul.se/reseinfo/tidtabeller/tidtabeller/

Välj Gåvsta skola och se tidtabellen, eller bussnr. 

Uppdaterad: