Aktuell information

Skolhälsovården informerar:

 

Bifogar inbjudan till våren 2023 COPE utbildning:

inbjudan Cope våren 2023.odt

 

_____________________________________________________________ 

Sedan en tid tillbaka är Uppsala kommuns elevhälsa htbq-diplomerad. Projektet vill gärna visa upp det och här är en länk www.uppsala.se/hbtq där det finns mer information om vad hbtq-diplomeringen innebär.

 

Allergi:

Allergier hos barn-2017.pdf (PDF, 69 KB)

specialmatspolicy-forskola-skola.pdf (PDF, 30 KB)

 

Maginfluensa:

Stanna hemma från förskola, skola eller arbete!

För att minska risken för smittspridning så ska man stanna hemma från skola eller arbete när man har symtom som diarré och/eller kräkningar två dygn efter att man tillfrisknat. Gäller att de ska ha varit symtomfria i två dygn.

 Uppdaterad: