Aktuell information

Skolhälsovården informerar:

Luskamningshelg 9-10 januari 2021.pdf (PDF, 94 KB)

 

luskamning 15-16 aug 2020.pdf (PDF, 835 KB)

COPE Inbjudan vår 2020.pdf (PDF, 24 KB)

Luskamningsdagar innan terminsstart ht 2019.docx (DOCX, 200 KB)

 

Inbjudan föräldrakurs.pdf (PDF, 95 KB)

 

Information föräldrautbildningen hösten 2018.pdf (PDF, 43 KB)

 

Föräldrakurs oro nedstämdhet vt 18.pdf (PDF, 211 KB)

______________________________________________________________

Luskamning:

Luskamningsdagar 1-2 september 2018.pdf (PDF, 356 KB)

  (PDF, 357 KB)

_____________________________________________________________ 

Sedan en tid tillbaka är Uppsala kommuns elevhälsa htbq-diplomerad. Projektet vill gärna visa upp det och här är en länk www.uppsala.se/hbtq där det finns mer information om vad hbtq-diplomeringen innebär.

 

Allergi:

Allergier hos barn-2017.pdf (PDF, 69 KB)

Luskamningshelg:

Luskamningshelg 16-17 spetember 2017.pdf (PDF, 226 KB)

 

specialmatspolicy-forskola-skola.pdf (PDF, 30 KB)

Maginfluensa:

Stanna hemma från förskola, skola eller arbete!

För att minska risken för smittspridning så ska man stanna hemma från skola eller arbete när man har symtom som diarré och/eller kräkningar två dygn efter att man tillfrisknat. Gäller att de ska ha varit symtomfria i två dygn.

 Uppdaterad: