Psykolog

Skolpsykolog

Hej!

Jag är Gåvsta skolas skolpsykolog. Till mig kan man vända sig som elev om det är kämpigt i skolan på olika sätt, exempelvis om man känner sig utanför i klassen men också om det är svårt att koncentrera sig eller att skolarbetet känns svårare än vanligt.

Som psykolog är jag ett komplement till övriga professioner på skolan och är del av elevhälsoteamet. Vi i elevhälsoteamet arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande med eleverna i skolan genom till exempel observationer i klassrummen eller handledning till lärarna, fritids- och skolpersonalen.

Jag jobbar 40% på Gåvsta skola, vanligtvis är jag på plats tisdagar och torsdagar. Ni når mig enklast via e-post. Varmt välkomna att höra av er!

Rosanna Apelgren

Telefon: 018-7279978

Mobil: 0720855352

mejl: rosanna.apelgren@uppsala.se

Arbetar: 

Mån: Tuna/Stavby

Tis: Gåvsta

Ons: Ledig 

Tors: Gåvsta

Fre: Ledig

 

 

 

 

Uppdaterad: