Studie och yrkesvägledare, SYV

Studie-och yrkesvägledningen i grundskolan syftar till att ge stöd och förberedelse inför val av fortsatta studier /val av yrke. Störst fokus ligger på år 7 – 9 och valet till gymnasieskolan.

Genom vägledningssamtal och information ska eleverna få kunskap och ökad självmedvetenhet för att kunna göra väl underbyggda val.
I årskurs 9 erbjuds eleverna individuella vägledningssamtal för att samtala kring intressen/styrkor olika alternativ och möjligheter /begränsningar. Detta som en hjälp i processen att kunna fatta ett väl genomtänkt beslut.

Kontakt: Vakant

mejl: 

telefonnummer: 

Info:

Studie- och yrkesvägledningsplan .docx (DOCX, 13 KB)

 

Uppdaterad: