Studie och yrkesvägledare, SYV

Jag heter Katarina och arbetar som Studie- och yrkesvägledare på Gåvsta skola. Studie- och yrkesvägledning inom grundskolan handlar om att ge stöd och förberedelse inför val av fortsatta studier/yrken. 
Jag arbetar främst med åk 9, med valet till gymnasiet. Min huvudsakliga uppgift är det individuella vägledningssamtalet. Vi samtalar om dina intressen, möjligheter/begränsningar och de olika alternativ det finns att välja på. Syftet är att du som elev ska få ett bra underlag för att göra ett väl underbyggt val till gymnasiet. Titta gärna in på kommunens gemensamma sida för SYV-verksamheten. Där finns tidsplan för gymnasievalet, programinformation mm. 
www.gymnasieguiden.se   
www.gymnasium.se/yrkesguiden/yrken-efter-olika-gymnasieprogram-12390 
www.uppsala.se/syv
http://gymnasievalet.uppsala.se/ Gymnasieantagningen 
www.uppsala.se/kampanjsidor/gymnasieval-och-skolval/ 

 

k.jpg

Kontakt: Katarina Tilgus Leshem

mejl: katarina.leshem@uppsala.se

telefonnummer:

 018–727 02 69

Mobil:  0708–216 030

Info:

Studie- och yrkesvägledningsplan .docx (DOCX, 13 KB)

 

Uppdaterad: