Fritids information/aktiviteter

Fritids stängt den 14/6 för planeringsdag. 

Fritids stängt den 12/8 och 16/8 för planeringsdagar. 

 

Info från Antagningen:

Hej,

Vi på Enheten för Antagning och placering vill ge er lite information om fritidsplaceringar och avslut vårterminen 2024.

 

För de barn vilkas vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldralediga avslutas placeringen automatiskt vid skolavslutningen 12 juni 2024.

 

Övriga fritidshemsplaceringar för åk 3, 4, 5 och 6 avslutas automatiskt 30 juni 2024.

Om man har behov av fritidshem/fritidsklubb från 1 juli måste man göra en ny anmälan om platsbehov (gäller de elever vars vårdnadshavare arbetar eller studerar). För de som vars vh är arbetssökande/föräldralediga måste de skicka in en ny ansökan och får starta från skolstarten 20 augusti 2024.

Placering i fritidshem från och med årskurs 4 gäller för ett läsår i taget.

 

Elever i årskurserna 4–6 kan söka plats i fritidshem eller i fritidsklubb.

 

Barn födda 2018 kan starta sin fritidshemsplacering from 1 augusti 2024.

 

Det skulle underlätta för oss alla om både ni och vi kan informera våra vårdnadshavare följande information.

Vid frågor kan de kontakta oss på antagningforskola@uppsala.se

Information till vh om fritids arb.sök och f-lediga 20240301.docx (DOCX, 375 KB)

Information till vh om fritids bliv åk 4-6 20240301.docx (DOCX, 380 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: