Skolskjuts

Resa till och från skolan – grundskola

Du har rätt till skolskjuts om du

  • går i förskoleklass eller årskurs 1–3 och har minst två kilometer till skolan
  • går i årskurs 4–9 och har minst fyra kilometer till skolan.

Skolskjuts kan ske på olika sätt, till exempel med skollinjer, linjetrafik eller taxi. Din rätt till skolskjuts beror också på trafiksäkerheten längs din skolväg och andra omständigheter. Du kan inte få skolskjuts för resor till och från fritidshem.

Du behöver inte ansöka om skolskjuts om du uppfyller avståndskravet. Du får ditt busskort med posten innan skolan startar. 

Särskild skjuts

Om du har särskilda skäl, som till exempel ett funktionshinder eller en särskilt svår trafiksituation längs din skolväg, kan du ansöka om särskild skjuts. Det kan vara linjetrafik, taxi eller specialfordon.

Om du bor på två olika adresser kan du få skolskjuts från båda adresserna. 

Du kan som mest ansöka om skolskjuts för ett läsår i taget.

Länk till information om antagning/relativ närhet: www.uppsala.se/skolval

Länk till information om skolskjuts: skolskjuts - Sök - Uppsala kommun

Överklaga beslutet

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga.

Kostnadsfria resor till andra grundskolor

Om du väljer att gå i en grundskola utanför ditt skolskjutsområde kan du få ett busskort för befintlig linjetrafik. Det gäller om du

  • går i förskoleklass eller årskurs 1–3 och har minst två kilometer till skolan
  • går i årskurs 4–9 och har minst fyra kilometer till skolan.

Vid kostnadsfria resor är det du som förälder som är ansvarig för resan, inte kommunen. Se skolskjutsområden på kartan.uppsala.se, välj Utbildning & omsorg och sedan årskurs. 

Du behöver inte ansöka om kostnadsfria resor om du uppfyller avståndskravet. Du får ditt busskort med posten innan skolan startar. 

Om tappar bort eller skadar ditt busskort ska du anmäla det på ul.se. Du får ett nytt kort inom fem vardagar. Under tiden kan din skola hjälpa dig med resebiljetter. 

Läs om regler för skolskjuts och kostnadsfria resor i skolskjutsreglementet (PDF, 46 KB)

Kontakta Utbildningsförvaltningen skolskjuts

 
Kontaktuppgifter för allmänheten:  epost: UBF.Skolskjuts@uppsala.se
Telefontid för allmänheten är måndag – torsdag kl. 9.30 -11.30 på telefon 0771-727 001

Busskort, tappat eller stulet:

Busskortet gäller till och från skolan.

När en elev har tappat eller fått busskortet stulet ska det anmälas till UL på deras hemsida: ul.se/skolkort

Det kostar inget att få ett nytt skolkort men eleven får betala sina resor tills det kommer ett nytt skolkort hemsänt från UL. (tills att du har ett giltigt skolkort.) Är då bra att ha ett busskort med reskassa hemma att använda. Du får ett nytt kort inom fem vardagar. 

Om elev har ett sk TF-nummer, så skriver man det i formuläret precis som det är, tex 20101010-TF10 så fungerar anmälan till UL.

 

Skolkort nyheter:

ALLA elever får nya skolkort inför nästa läsår!

UL har ändrat sin rutin om att skolkortet skulle sparas över sommaren.

Skolkortets giltighetstid gäller på kvällen till kl 19.00

 

UL – Upplands Lokaltrafik

När vårdnadshavare har synpunkter om en resa med skollinje inte har fungerat som tänkt, så ska vårdnadshavare vända sig till UL´s kundtjänst för att få sitt ärende hanterat.

Kontaktuppgifterna nås genom UL´s hemsida www.ul.se och vidare till Kundservice – Kontakta oss.

 

Vårdnadshavaren får då ett ärendenummer från UL där all information dokumenteras.