Frånvaro/sjukanmälan-Skola24

Sjukanmälan av elev

 Frånvaro-/sjukanmälan av elev ska göras direkt på morgonen till 0515-777 601.

 Du som förälder är ansvarig för att ringa innan kl. 7.45 om ditt barn är frånvarande. Du behöver knapptelefon för att trycka in ditt barns 10-siffriga personnummer.

 Anmälan ska ske varje dag. Detta för att underlätta för personalen på skolan i dess arbete med alla barn/elever i klasserna. I Skola24 MobilApp kan man sjukanmäla högst 5 dagar i framåt.

 Våra rutiner är följande:

 - Personalen kommer fortfarande kontakta vårdnadshavare om någon elev saknas. Detta kommer att ske innan kl. 10.30, samma dag.

 I undantagsfall kan meddelande lämnas på telefonnummer för respektive årskurs, se nedan.

 

F-klass 3A, 3B

 

 

018- 727 74 58

 

4

 

 

018- 727 74 83

 

1-2B, 1A, 2A

 

 

018- 727 74 55

 

5A, 5B, 6A, 6B

 

 

018- 727 74 61

 

7, 8, 9

 

 

018- 727 74 85

 

 

Inför ledighet

 Som vårdnadshavare ansvarar du för att känna till skolans och kommunens riktlinjer angående frånvaro och ledighet. I länkarna nedan finns dessa riktlinjer att läsa:

Kommunens riktlinjer – frånvaro och ledighet (PDF, 559 KB)

Mer info från skolan gällande ledighet:

Info ang ledighet Gåvsta skola (PDF, 430 KB)

 

Ledighetsansökan för elev finns på uppsala.se

Skola24 ansökningshandlingar för vårdnadshavarekonto (PDF, 118 KB)

 

 Uppsala kommun Vård & bildning

Utbildning & lärande grundskola
Besöksadress: Fyrisborgsgatan 1, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 54 14
Mobil: 0708-21 64 64
E-post: anders.pettersson@uppsala.se

 

 

6 mars 2018