Frånvaro/sjukanmälan-Skola24

Sjukanmälan av elev

 Frånvaro-/sjukanmälan av elev ska göras direkt på morgonen till 0515-777 601, eller i Skola24 appen. 

 Du som förälder är ansvarig för att anmäla innan kl. 7.45 om ditt barn är frånvarande. Du behöver knapptelefon för att trycka in ditt barns 10-siffriga personnummer.

 Anmälan ska ske varje dag. Detta för att underlätta för personalen på skolan i dess arbete med alla barn/elever i klasserna. I Skola24 MobilApp kan man sjukanmäla högst 5 dagar i framåt.

 Våra rutiner är följande:

 - Personalen kommer fortfarande kontakta vårdnadshavare om någon elev saknas. Detta kommer att ske innan kl. 10.30, samma dag.

 

Skola24 för vårdnadshavare:
Samtliga vårdnadshavare har tillgång till skola24 och kan logga in med BankID. De vårdnadshavare som inte har tillgång till BankID uppmanas att kontakta skolan för att få alternativ inloggning.

Vårdnadshavare kan enkelt använda appen skola24 eller via en webbläsaremed bland annat följande funktioner:

Lektionsschema
Ta del av frånvaro
Anmäla frånvaro del av dag eller heldag och upp till 5 dagar framåt
Grafisk översikt av frånvaro
Det går även att ringa in frånvaro på 0515-777601. Det gäller dock endast heldagsfrånvaro.
 
Vårdnadshavare skola24 Uppsala info GR (1).pdf (PDF, 295 KB)

Ny app skola24 för vårdnadshavare (1).pdf (PDF, 150 KB)

 

Inför ledighet

 Som vårdnadshavare ansvarar du för att känna till skolans och kommunens riktlinjer angående frånvaro och ledighet. I länkarna nedan finns dessa riktlinjer att läsa:

Kommunens riktlinjer – frånvaro och ledighet (PDF, 559 KB)

Mer info från skolan gällande ledighet:

Info ang ledighet Gåvsta skola (PDF, 430 KB)

 

 Uppsala kommun Vård & bildning

Utbildning & lärande grundskola
Besöksadress: Fyrisborgsgatan 1, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 54 14
Mobil: 0708-21 64 64
E-post: anders.pettersson@uppsala.se

 

 

Uppdaterad: