Antagning förskola gällande ansökan och dispens

För mer info gällande ansökan till fritids.

Gäller även ansökan för dispens för elever som behöver vara på fritids innan kl.06,30

Fritidshem (årskurs F– 6) - Uppsala kommun

Uppdaterad: