Antagning förskola gällande ansökan och dispens

För mer info gällande ansökan till fritids.

Ang ansökan för dispens för elever som behöver vara på fritids innan kl.06,30. 

Regler och rättigheter för fritidsverksamhet - Uppsala kommun

Uppdaterad: