Kontakt

Skolsköterska

Susanne Nilsson

Gåvsta:       

Telefon: 018 – 727 74 80 Gåvsta skola

E-post: susanne.nilsson3@uppsala.se

 

Skolkurator 

Maria Karlsson

Gåvsta:       Måndagar                                               kl. 8.00 – 12.00

                    Tisdagar                                                    kl. 12.30 – 16.30

                    Torsdagar                                                 kl. 8.00 – 16.30

 

Stavby:       Onsdagar                                                kl. 08.00 – 16.30 udda veckor

 

Tuna:          Onsdagar                                                 kl. 08.00 – 16.30 jämna veckor

 

Björklinge   Måndagar                                                kl. 12.30 – 16.30

                    Tisdagar                                                    kl. 08.00 – 12.00

                    Fredagar                                                  kl. 08.00 – 16.30

                                           
Telefon: 072-574 33 15

E-post: maria.karlsson2@uppsala.se

 

 

Skolpsykolog

Anders Mäkitalo

Gåvsta:     Tisdagar                                                  kl 08.00 – 16.30

Torsdagar                                               kl 08.00 – 16.30

Stavby:      Måndagar                                               kl. 8.00 – 12.00

Onsdagar                                                kl. 08.00 – 16.30 udda veckor

Tuna:         Onsdagar                                                kl. 08.00 – 16.30 jämna veckor

Telefon: 073 - 423 56 48

E-post: anders.makitalo@uppsala.se

 

 

Uppdaterad: