Kontakt

Rasbo skolområde 

Adress:

Rasbo skolområde
Gåvstavägen 9-11
755 96 Uppsala

Rektor Caroline Sedin Tfn: 018-727 74 74

Bitr. rektor Birgitta Renöfält Tfn: 018-727 74 53

Expedition 

Elin Larsson Tfn: 018-727 74 78

Camilla Westerlund Tfn: 018-727 74 60

 

Arbetslag Åk F-3, arbetslagsledare: Linda Ncomo Sjöström

Tfn: 018- 727 74 58

Arbetslag Åk 4-6, arbetslagsledare: Jessica Mattsson

Tfn: 018- 727 74 61

Arbetslag Åk 7-9, arbetslagsledare: Susanna Klasén

Tfn: 018-727 74 85

Arbetslag Fritids, arbetslagsledare: Lill Eriksson

Tfn: 018- 727 74 55

 

6 mars 2018