Vårdnadshavare konto Skola24

Skola24 för vårdnadshavare: Samtliga vårdnadshavare har tillgång till skola24 och kan logga in med BankID. De vårdnadshavare som inte har tillgång till BankID uppmanas att kontakta skolan för att få alternativ inloggning. Vårdnadshavare kan enkelt använda appen skola24 eller via en webbläsare med bland annat följande funktioner: Lektionsschema Ta del av frånvaro Anmäla frånvaro del av dag eller heldag och upp till 5 dagar framåt Grafisk översikt av frånvaro Det går även att ringa in frånvaro på 0515-777601. Det gäller dock endast heldagsfrånvaro.

Uppdaterad: