Specialpedagog/speciallärare

Specialpedagog/speciallärare

F-3 Ulrika Andersson ulrika.andersson2@skola.uppsala.se

4-6 Veronica Persson veronica.persson2@skola.uppsala.se

7-9 Lotta Jägare lotta.jagare@skola.uppsala.se

Specialpedagogens uppgift är att tillsammans med klasslärare/mentor uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd. Specialpedagogen arbetar för att elever i behov av särskilt stöd ska få så goda rutiner och förutsättningar som möjligt för delaktighet, utveckling och lärande. Arbetet sker utifrån ett specialpedagogiskt synsätt där elevens behov styr det pedagogiska arbetet. Specialpedagogen gör pedagogiska kartläggningar, analyser och åtgärder. Vid behov utarbetas ett åtgärdsprogram som genomförs, följs upp och utvärderas.

 

Uppdaterad: