Mentorslista

Mentorslista 2020-2021:

 F-klass Alee Garo och Britta Sundberg

1A  Frida Bernelind

1B Maria Hörk

2A Ellen Broberg

2B Johanna Pettersson

3A Kajsa Salo

3B Maria Johansson

Liten grupp Marie-Louise Westerlund lärare, assistent Pontus Flink

Resurslärare för åk 1-3: Veronica Persson

Speciallärare för åk F-3: Ulrika Andersson

4A Kristina Ivarsson

4B Kristina Brodd Bragsjö

5A Elin Gustavsson 

5B Therese Myhrberg

6A Malin Andersson och Jessica Mattsson 

6B Maria Jansson och Anna Kullberg

Specialpedagog åk 5-6:  Lotta Jägare

Speciallärare åk 4: Hanna Kardell

7A Sabine Schneider och Jakob Sahlström

7B  Anders Petersson och Jakob Sahlström

8A Åsa Vedin Wannhainen och Mikael Karlberg

8B Malin Bohlinoch Mikael Karlberg 

9A Isabel Ivarsson och Eva Runnegård

9B Dorota Lai och Mattias Ring

Lagunen och Oasen: Susanna Klasén och Andreas Pettersson

Speciallärare åk 7-9: Lotta Jägare

 

FBK-Klass: August Elebring

Textilslöjdslärare: Anna Kullberg

Trä- och metallslöjd: Mattias Ring

Musiklärare: Andreas Forsberg

Hkk-lärare: Lena Forsberg

Bild: Sabina Arvidsson

 

  

Uppdaterad: