Gåvsta Skol-If

I skol-IF sitter representanter från år 7-9 från varje klass med i styrelsen. De är själva aktivitetsledare och tar beslut om föreningens aktiviteter. I arbetet stärks sammanhållningen när eleverna kan mötas över klassgränserna.

En skolidrottsförening kan betyda mycket. Förutom hälsa och välbefinnande, balans i tillvaron och att barn och ungdomar orkar mer är det ju kul att träna. Få känna glädje tillsammans med andra, där alla kan delta, ingen behöver specialisera sig i någon särskild idrott och ungdomarna kan själva påverka innehållet.

 

Eleverna som är med i föreningen gör det för att de tycker att det är roligt att organisera idrottsaktiviteter för andra. De har själva ett stort intresse för idrott och vill engagera andra barn och ungdomar.

 

Uppgifter som eleverna har i skol-IF:

 

  • Leda idrottsaktiviteter för barnen som går på fritids.
  • Hjälpa till vid aktivitets- och friluftsdagar för de yngre eleverna.
  • Organisera idrottsaktiviteter för egna klasser.

 

Uppdaterad: