Arbetslag

Åk Förskoleklass-3, Åk 4-6, Åk 7-9 och Övrig personal

Arbetslag

Åk Förskoleklass-3, Åk 4-6, Åk 7-9 och Övrig personal

Arbetslag F-3

Verksamheten är fördelad på 2 hus, Nya Gåvan och Gamla Gåvan. På Nya Gåvan arbetar F-klass, 3A och 3B. På Gamla Gåvan arbetar 1A, 1-2B och 2A och en liten undervisningsgrupp. Till varje hus hör också en fritidsavdelning.

Arbetslag 4--6

Verksamheten är fördelad i Lilla Gåvan och i 5-6ans korridor.  Åk 4 arbetar i Lilla Gåvan och åk 5-6 i 5-6ans korridor.

Arbetslag 7-9

I arbetslaget ingår 4 undervisningsgrupper - åk 7, 8A, 8B och åk 9.

Övrig personal

Här ingår rektor, skoladministratörer, lokalvård och vaktmästare, elevhälsan.  

6 mars 2018