Åk 7-9

Se läxor och prov i bloggen: 

http://samladebloggar.blogspot.se/

7A Isabell Ivarsson, Eva Runnegård och Raquel Villanueva Fernandez

7B Ann-Carolin Lundgren, Eva Runnegård och Raquel Villanueva Fernandez

8an Anders Petersson och Mikael Karlberg

9A Malin Bohlin, Åsa Vedin Wanhainen och Dorota Lai                          

9B Åsa Vedin Wanhainen, Malin Bohlin och Dorota Lai 

 

Studio: Susanna Klasén och Eva Runnegård

Speciallärare åk 7-9: Birgitta Renöfält

Skolvärd och assistent åk 7-9: Viktor Klasén

Ny textilslöjdslärare: Anna Kullberg

Trä- och metallslöjd: Christoffer Svenske

Musiklärare: Erik Hellerstedt/Andreas Forsberg

Engelska: 

 

Uppdaterad: