Åk 7-9

Se läxor och prov i bloggen: 

http://samladebloggar.blogspot.se/

Ansvariga lärare/mentorer i klasserna 7 – 9:

7 Anders Petersson, Mikael Karlberg

8A Ylva Englund och Malin Bohlin

8B Dorota Lai och Åsa Wanhainen

9 Ann-Carolin Lundgren och Åsa Wanhainen

Studios Susanna Klasén och Andreas Pettersson

Speciallärare Birgitta Renöfält

Trä-och metallslöjdslärare är Christoffer Svenske, Textilslöjd Ewa Enlund, och musiklärare är Erik Hellerstedt

 

6 mars 2018