Åk 7-9

Se läxor och prov i bloggen: 

http://samladebloggar.blogspot.se/

7A Åsa Vedin Wanhainen

7B Malin Bohlin

8A Isabel Ivarsson 

8B Dorota Lai och Ann-Carolin Lundgren

Anders Petersson och Mikael Karlberg

Studio: Susanna Klasén 

Speciallärare åk 7-9: Birgitta Renöfält

Textilslöjdslärare: Anna Kullberg

Trä- och metallslöjd: Christoffer Svenske

Musiklärare: Andreas Forsberg

 

Uppdaterad: