Vårdnadshavarkonto Skola24

Skola24 för vårdnadshavare
Samtliga vårdnadshavare har tillgång till skola24 och kan logga in med BankID. De vårdnadshavare som inte har tillgång till BankID uppmanas att kontakta skolan för att få alternativ inloggning.

Vårdnadshavare kan enkelt använda appen skola24 eller via en webbläsaremed bland annat följande funktioner:

Lektionsschema
Ta del av frånvaro
Anmäla frånvaro del av dag eller heldag och upp till 5 dagar framåt
Grafisk översikt av frånvaro
Det går även att ringa in frånvaro på 0515-777601. Det gäller dock endast heldagsfrånvaro.
 
Vårdnadshavare skola24 Uppsala info GR (1).pdf (PDF, 295 KB)

Ny app skola24 för vårdnadshavare (1).pdf (PDF, 150 KB)

24 augusti 2022