Föräldramöte info för blivande förskoleklass ht-2021

Här finns även information från föräldramötet nu inlagt.

19 maj kl 17 hade vi ett digitalt föräldramöte via Teams för blivande förskoleklass.

Har du frågor, maila till rektor Hans Kvick på mailadress hans.kvick@uppsala.se

Se mer info från mötet här: 

Gåvsta Fmöte blivande 6åringar ht20.pptx (PPTX, 353 KB)

 

11 maj 2021