Viktig info ang skolskjuts inför Vt-17

Viktig skolskjuts information:

 

 Växelvisboende skolkort

För elever med växelvisboende ska vårdnadshavarna lämna in ny ansökan för varje läsår.

Det är viktigt att båda vårdnadshavarna undertecknar ansökan.

Vi vill ha in ansökan för läsåret 2017/2018 senast 31 mars 2017 för att kunna garantera att busskort kommer före skolstarten.

Trafiksäkerhet skolkort

Ansökan gällande trafiksäkerhet ska vårdnadshavarna lämna in ny för varje läsår.

Det är viktigt att båda vårdnadshavarna undertecknar ansökan.

Vi vill ha in ansökan för läsåret 2017/2018 senast 31 mars 2017 för att kunna garantera att busskort kommer före skolstarten.

Funktionshinder skolkort

Ansökan utifrån ev. funktionshinder ska vårdnadshavarna lämna in ny för varje läsår.

Det är viktigt att båda vårdnadshavarna undertecknar ansökan.

Vi vill ha in ansökan för läsåret 2017/2018 senast 31 mars 2017 för att kunna garantera att busskort kommer före skolstarten.

Ansökan ska kompletteras med ett relevant utlåtande, mall finns här:

www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola/resa-till-och-fran-skolan--grundskola

 

Taxi p.g.a trafikfarlig väg, avstånd till hållplats, funktionshinder

När det gäller ansökan om taxi för elever med t.ex. trafikfarlig väg, avstånd till hållplats eller utifrån funktionsnedsättning så ska vårdnadshavarna ansöka om detta varje läsår.

Taxi för elever med funktionsnedsättning ska styrkas med relevant utlåtande vid varje ansökningstillfälle. Utlåtande som styrker elevens bestående nedsättning behöver ej kompletteras för varje år om det tidigare inlämnats till oss på Antagningsenheten vid tidigare ansökan.

Ansökan för läsåret 2017/2018 ska inkomma till oss på Antagningsenheten senast 31 mars 2017.

Blanketten för utlåtande finns på Uppsala Kommuns hemsida under grundskola:

www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola/resa-till-och-fran-skolan--grundskola

 

Olycksfall

Om en elev har råkat ut för en olyckshändelse och därmed behöver busskort/taxi så hanteras det via Uppsala Kommuns försäkringsbolag Crawford o Co.

Anmälan till försäkringsbolaget ska alltid göras då eleverna är försäkrade dygnet runt. Försäkringsbolaget anordnar därefter sedan eventuell transport. Ytterligare information finns du här:

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/elevhalsa/forsakring-och-skadeanmalan/

 

Busskort, tappat eller stulet

När en elev har tappat eller fått busskortet stulet ska det anmälas till UL på deras hemsida: www.ul.se

gå vidare till rubriken skola.

Det kostar inget att få ett nytt skolkort men eleven får betala sina resor tills det kommer ett nytt skolkort hemsänt från UL.

Om elev har ett sk TF-nummer, så skriver man det i formuläret precis som det är,

tex 20101010-TF10 så fungerar anmälan till UL.

 

 

Kontaktuppgifter till Antagningsenheten skolskjuts:

E-post: antagning.skolskjuts@uppsala.se

 

Telefontid mån-tors 09.30-11.30 Tel: 018-727 08 00

1 december 2016