Välkommen tillbaka till skolan 18 augusti

Eleverna börjar den 18 augusti:

Åk F-6 börjar kl.8,45

Åk 7-9 börjar k. 7,55

17 augusti 2021