Skolskjutsinformation för förskoleklasserna

Fredag 20 november

Personal från Högbergsbuss och trafiksäkerhetsrådet Kristina Stavlind kommer till skolan på besök för att prata trafiksäkerhet i bussen, vikten av att använda bälte, reflex mm för förskoleklasserna

20 november 2015