Skolskjuts HT2023

Särskild skjuts
Om du har särskilda skäl, som till exempel ett funktionshinder eller en särskilt svår trafiksituation längs din skolväg, kan du ansöka om särskild skjuts. Det kan vara linjetrafik, taxi eller specialfordon.
Om du bor på två olika adresser kan du få skolskjuts från båda adresserna.
Du kan som mest ansöka om skolskjuts för ett läsår i taget.

Du behöver inte ansöka om skolskjuts om du uppfyller avståndskravet. Du får ditt busskort med posten innan skolan startar. 


Länk till information om antagning/relativ närhet: www.uppsala.se/skolval


Länk till information om skolskjuts: Ansök om skolskjuts eller elevresa grundskola - Uppsala kommun


För mer info, se Gåvsta skolas hemsida skolskjuts

 

3 maj 2023