Hållplats Sunnersbol/Hov

Ändring av hållplats vid Sunnersbol och Hov

Sunnersbol:

Trafikverket har stängt den gamla avfarten där bussen gick in. Men i det östliga läget i Sunnersbol, vid postlådorna, där kommer bussen gå in och ta upp barn, båda till Gåvsta och Stavby.

Hov:

Bussen går inte vägen genom Hov, utan man får gå på och av vid gamla 288:an. 

 

8 maj 2015