RIS möte 13/6 kl.18. Bryta mönster och inte acceptera skadegörelse och stök

11 juni 2018