Pedagogiska priset 2015

Pedagogiska priser år 2015
Uppsala kommun vill uppmärksamma goda pedagoger och har därför pedagogiska priser för lärare inom förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och särskola. Vem som helst kan nominera en lärare till priset fram till slutet av september 2015.

Nomineringen görs via www.uppsala.se/pedagogiskapriser. Du har möjlighet att underlätta för medarbetare och elever att nominera genom att länka dit via din enhets webbsida, exempelvis genom den bild som bifogas.

Totalt delar utbildningsnämnden ut sex priser:
Ett 1:a pris: 10 000 kronor
Två 2:a pris: 2500 kronor vardera i presentkort på Uppsala Konsert & Kongress
Tre 3:e pris: 1000 kronor vardera i presentkort på Uppsala Konsert & Kongress

Priset är personligt och går till en enskild pedagog eller en grupp av pedagoger inom kommunala eller fristående verksamheter.

Beslut om priset fattas av en jurygrupp bestående av mig, utbildningsnämndens ordförande och några av nämndens ledamöter. Se kriterier för priset längst bak i detta dokument.

• Sprid gärna information om det pedagogiska priset till barn/elever, personal och föräldrar.
• Sätt gärna upp den affisch som ni får på posten inom kort (bifogas även ovan).
• Lägg gärna upp länken till uppsala.se/pedagogiskapriser på er webbsida och i era sociala kanaler.

Med vänlig hälsning
Caroline Andersson (S), ordförande utbildningsnämnden

Kriterier för pedagogiska priser

För att kunna bedöma nomineringarna finns kriterier. Följande kriterier gäller för de pedagogiska priserna i Uppsala kommun. Där det står "lärare" menas även förskollärare. Där det står "elev" menas även förskolebarn. Ett grundläggande krav utöver kriterierna är att den som nomineras har lärarexamen.

Uppsalas pedagogiska priser uppmärksammar lärare som:

• väcker nyfikenhet och engagerar
Läraren får eleven att vilja delta i undervisningen. Läraren har en passion för uppdraget som inspirerar till nyfikenhet och intresse för ämnet eller uppgiften.

• skapar ett tryggt klimat för lärande
Läraren får eleven att våga delta i undervisningen. Läraren skapar en lärmiljö där eleven vågar fråga och säga sin mening. I en sådan miljö finns social trygghet, tolerans för olikheter och arbetsro.

• utmanar och ger självförtroende
Läraren får eleven att känna självförtroende och tillit till sin förmåga att lyckas med uppgiften. Läraren följer elevens utveckling och kommunicerar den med eleven och elevens föräldrar. Utifrån detta ställer läraren upp nya utmaningar för eleven.

• får skolan att utvecklas
Läraren inkluderar varje elev i undervisningen utifrån elevens individuella behov och förutsättningar. Läraren är kunnig i sina ämnen och i ämnesdidaktik och lyckas därigenom stimulera varje elev till utveckling. Läraren arbetar också för ett systematiskt kollegialt lärande för att utveckla och höja kvaliteten på undervisningen.

 

3 juni 2015