Ny Antagningsenhet för Skolskjuts

From nu finns en Antagningsenhet för Skolskjuts centralt som ska sköta busskortsfrågor och skolskjuts.
De som har växelvis boende måste from Ht-2015 ansöka om skolskjuts till dem. Även de med särskoleskjuts.
Blanketter kommer att finnas på www.uppsala.se, men finns ej där i dagsläget.
Mejl adress: antagning.skolskjuts@uppsala.se

 

5 juni 2015