Mobilfri skola högstadiet

Gåvsta skola-en mobilfri skola

I våras hade vi på Gåvsta skolas högstadium en mobilfri skoldag. Både lärare och elever upplevde positiva effekter av den mobilfria dagen. Även forskningen styrker detta.

En studie från London School of Economics visar att införandet av mobilfri skoldag ledde till att elevernas resultat förbättrades med 6,4 %. Andra studier visar även att elever ofta störs av notiser ifrån mobiltelefoner. Elevernas fokus påverkas negativt och det tar upp till 25 minuter för eleven att ”komma tillbaka” till koncentrationen man hade innan mobilen störde.

Även om man förvarar sin mobiltelefon i fickan så stör den när den vibrerar eller av att den bara ligger där. Stressnivån ökar hos eleverna när det kommer ljud eller annat som stör från telefonerna.

Med anledning av detta har vi på Gåvsta skolas högstadium nu beslutat att ha en mobilfri skola, som vi sedan tidigare har på låg- och mellanstadiet.

Vi kommer på första lektionen att samla in mobiltelefonerna som sedan låses in. Vid skoldagens slut kommer mobiltelefonerna att lämnas tillbaka till eleverna.

Under skoldagen kan ni vid akuta ärenden nå era barn genom att ringa till skolans expedition. Numret finns på vår hemsida.  

Som vårdnadshavare är ni en viktig del i era barns skolgång och därför hoppas vi på ett gott samarbete kring detta. Vi tror att detta kommer att gynna elevernas inlärning och välmående!

 

Rektor Hans Kvick med personal

 

 

13 augusti 2020