Mässa för elever med funktionshinder och/eller särskilda behov

Se inbjudan i nedanstående länk:

18 september 2015