Luciafirande Åk F-3

Välkommen på luciafirande den 13 december i Rasbo kyrka!

 På Gåvsta skola uppmärksammar vi Lucia som svensk tradition, med luciatåg och sång, och inte i kristen bemärkelse. I år har vi valt att ha luciatåg i kyrkan då skolan inte har egna anpassade lokaler för firandet. Det kommer att bli två olika föreställningar. 

Kl. 8.30  börjar luciatåget för åk 2-3 (dessa elever börjar kl. 8.00 denna dag)

 Kl. 9.30 börjar luciatåget för åk F-1 (dessa elever börjar 8.45 som vanligt)

Efter respektive föreställning så är ni välkomna till klassrummen för att titta på elevernas arbeten, en form av öppet hus. Sedan fortsätter skoldagen som vanligt.

Fika kommer inte serveras eller säljas under tiden för luciatågen på grund av att vi äter lunch tidigt. 

Varmt välkomna! 

Hälsningar arbetslag F-3

23 november 2016