Kräby bro- Bussen går ej in!

Ändring på buss 124 Kräby bro.

Pga att det ligger sandhögar, brotrummor och står en byggbod vid vändplanen så kan inte bussarna för tillfället gå in varken på morgonen eller på eftermiddagen. Barnen får då kliva på/av nere vid stora vägen. Meddelar när arbetet är klart och bussen går in igen. 

25 januari 2017