Hämtning/lämning av elev

 

Skolan ber vänligen alla föräldrar att inte stanna vid busshållplatsen/buss slingan för att lämna/hämta elever.

Många bilar hämtar/lämnar vid busshållplatsen/slingan vid Gåvsta skola och tar upp plats så bussarna har svårt att komma fram. Hämtning och lämning  bör ske vid andra platser. 

Det skapar många farliga situationer med lämning/hämtning med alla bilar vid skolan.

Hastigheten vid skolan är 30km/h men tyvärr så kör många för fort förbi skolan!  

Cykling till/från skolan:

Enligt rekommendation från Uppsala kommun bör inte elever till och med Åk 3 cykla ensamma till och från skolan.

 OBS! Föräldraansvaret gäller om barnet cyklar.

19 augusti 2016