Hälsocertifierad skola 29/4

Vi har under en tid arbetat för att nå detta mål. Vi har arbetat med utomhus-pedagogogik. Det betyder att samtliga elever erbjuds organiserad rörelsetid varje dag. Utomhusmiljön inspirerar till fysisk rörelse och socialt samspel. Skolan arbetar aktivt och regelbundet med utomhuspedagogik.

 

Även personalen är medveten om hälsans betydelse.

Vi kommer att bli hälsocertifierade den 29 april.

 

25 april 2016