God Jul och Gott Nytt År!

önskar all personal på Gåvsta skola.

Välkomna tillbaka till skolan den 9/1-2018, vanlig skoltid enl schema. 

15 december 2017