Gåvsta skola hälsocertifierad

Gåvsta skola är from 29/4-2016 hälsocertifierad.

 

Gåvsta skola arbetar hälsofrämjande och har en aktiv arbetsplan för hälsoarbetet. Det betyder att samtliga elever erbjuds organiserad rörelsetid varje dag. Utomhusmiljön inspirerar till fysisk rörelse och socialt sampel. Med hjälp av våra två lekbodar kan vi erbjuda varierande rastaktiviteter, som till exempel tre i rad, färgduellen och många fler. Äldre elever på skolan får ta ansvar för att leda lekar och spel under raster och fritidstid för de yngre årskurserna. Skol-IF ansvarar för fritidsaktivitet varannan vecka i idrotthallen. Skolan arbetar aktivt och regelbundet med utomhuspedagogik. Eleverna får i alla årskurser lära sig om matens betydelse för hälsan samt vikten av återhämtning som t ex, massage, avslappning och sömn. Skolans värdegrund genomsyrar all verksamhet.

 

Fredagen den 29/4-2016 hade vi gemensam Röris för hela skolan Åk F-9 och efteråt bjöds det på lite fika för att fira att skolan blivit hälsocertifierad.

 

2 maj 2016