Ta EJ hål i busskortet

Ta ej hål i busskorten! De blir då förstörda i kretsloppet och slutar fungera!

Ni måste då beställa nytt kort på UL.se.

18 augusti 2015