Buss 125 kl.8,15 inställd idag pga trafikhändelse på väg 661

Bussen startar vid Solstugan kl.8,15 och sedan mot Öster Edinge och tillbaka till Gåvsta skola. 

12 maj 2017