Branden på Gåvsta skola – inga elever behöver åka buss till andra skolor

Under måndagskvällen 8 augusti bröt en brand ut på Gåvsta skola. Inga personer befann sig i lokalerna vid tillfället. Fritidsklubbens lokaler skadades svårt av branden men övriga skolan gick att rädda från omfattande skador. Fyra klassrum på skolan blev rökskadade och måste saneras innan de kan användas.

Onsdagen 10 augusti avslutade polisen sin brottsplatsundersökning och hävt avspärrningarna runt fritidsklubben. Brandorsaken är ännu inte fastställd och polisen utreder fortsatt vad som kan ha startat den.

En sanering av skolans och fritidsklubbens lokaler har inletts och det görs även en undersökning av lokalerna i form av hållfasthet, ventilation, el, vatten, brandlarm och så vidare. När det arbetet är avslutat visar det sig hur stor del av  lokalerna som kan användas nästa vecka.

Alla elever får plats på skolan vid skolstarten

Det är alltså fortfarande oklart exakt hur det ser ut på tisdag när eleverna börjar terminen. Skolan har möjlighet att låna lokaler av kyrkan där två klasser ryms så inga elever behöver åka buss till andra skolor. Fritidsklubbens verksamhet evakueras också till tillfälliga lokaler.

Alla elever får alltså plats på skolan eller andra lokaler i dess omedelbara närhet.

Skolan och fritidsklubben informerar berörda vårdnadshavare löpande via Unikum.

Läs mer på Skolfastigheters webbsida

10 augusti 2022