Barn på skolan tidigt på morgonen, som inte har fritids!

Skoldagen börjar 7.55 för de äldre eleverna.

Många morgnar är det elever här redan strax efter 7.00. Skolan har inget ansvar för eleverna innan 7.45. Som förälder har du ansvaret fram tills skolan börjar (om inte barnen går på fritids). Eleverna får komma tidigast 7.45 till skolan/skolgården.

Hälsningar skolledning och personal

17 mars 2016