Ansök skolskjuts särskilda skäl LÅ 17-18

Vi på Antagning Skolskjuts vill påminna om att det nu börjar bli dags för vårdnadshavare att söka ev skolkort/skoltaxi utifrån eventuella särskilda skäl såsom tex

Växelvis boende, Funktionshinder eller särskilt svår trafiksituation.

 

Ansökan ska vara Antagningsenheten tillhanda senast 31 Mars 2017.

Dags att ansöka busskort 2017.pdf (PDF, 50 KB)

24 januari 2017