Ansökan om skolskjuts

Skolskjuts Ht-2023

I början av mars 2023 öppnar ansökan om skolskjuts och elevresa inför läsår 2023/2024. För att kunna ansöka behöver du som deltar i skolvalet först ha fått ditt besked.

Du som vill ansöka om skoltaxi måste göra det senast 1 april 2023.
Du som vill ansöka om busskort måste göra det senast 1 juni 2023.

Du som är skolskjutsberättigad till busskort behöver inte söka. 

För mer info ang ansökan om skolskjuts inför Ht-2023 och här ansöker du om skolskjuts eller elevresa om ditt barn går i grundskolan:

Ansök om skolskjuts eller elevresa grundskola - Uppsala kommun

Vid frågor kontakta Utbildningsförvaltning Skolskjuts:

Kontaktuppgifter för allmänheten:  epost: UBF.Skolskjuts@uppsala.se
Telefontid för allmänheten är måndag – torsdag kl. 9.30 -11.30 på telefon 0771-727 001

1 mars 2023