Ansök om busskort inför Ht-2016

Skolskjuts

Du har rätt till skolskjuts om du

  • går i förskoleklass eller årskurs 1–3 och har minst två kilometer till skolan
  • går i årskurs 4–9 och har minst fyra kilometer till skolan.

Skolskjuts kan ske på olika sätt, till exempel med skollinjer, linjetrafik eller taxi. Din rätt till skolskjuts beror också på trafiksäkerheten längs din skolväg och andra omständigheter. Du kan inte få skolskjuts för resor till och från fritidshem.

Du behöver inte ansöka om skolskjuts om du uppfyller avståndskravet. Du får ditt busskort med posten innan skolan startar. 

Om du har särskilda skäl, som till exempel ett funktionshinder eller en särskilt svår trafiksituation längs din skolväg, växelvis boende kan du ansöka om skolskjuts. Det kan vara linjetrafik, taxi eller specialfordon.

Om du bor på två olika adresser kan du få skolskjuts från båda adresserna. 

Du kan som mest ansöka om skolskjuts för ett läsår i taget.

Se mer under fliken Om skolan - skolskjuts.

21 mars 2016