Ändring på busstur 125 from januari 2019

Skillnaden på turen blir att de som bor vid Hov kliver på i början av turen istället för sist. 

Ca tider för bussen blir istället:

Hovs garage     08:10

Solstugan         08:15

Ö-Edinge          08:25

Gåvsta                08:40

21 november 2018