Fritidshem

Vi vill att man följer med sitt barn in på fritids varje morgon för att undvika att det är ensamma barn på parkeringen. Tänk på att det blir kallare, blötare och lerigare. Se till att ditt barn har extra kläder på skolan. Märk gärna era barns kläder.

VÄLKOMMEN TILL GÅVSTA SKOLANS

FRITIDS OCH FÖRSKOLEKLASS.

▪ Vi öppnar varje morgon på Nya Gåvan.

▪ Våra öppettider är 06:30-17:30.

▪ Om ditt barn behöver omsorg före 06:30 eller efter 17:30 ska dispens sökas.

▪ Klockan 07:15 öppnar även Gamla Gåvan.

▪ 07.00-07.30 serveras frukost i matsalen. Man måste ansöka om att få äta frukost, frukostansökan finns tillgänglig från skolstart. Fråga din fritidspersonal.

▪ Vi stänger på Nya Gåvan.

▪ Vid skolstarten är det viktigt att ni lämnar in uppdaterade vistelsetider. Vistelsetiderna för terminen ska lämnas in senast 1/9. Blanketter för vistelsetider finns på de respektive fritidsavdelningarna samt på hemsidan.

▪ Klockan 08.15 går alla barn ut på rast innan skolan börjar. F-3 börjar alltid 08:45.

▪ Förskoleklasserna slutar 14:00 och Åk 1 & Åk 2 slutar kl.14,15 kan då antingen stanna kvar på fritids eller åka den sena bussen hem. 

▪ De elever som har kort dag (13:00) kan ta tidig buss hem kl. 13.10.

▪ Mellanmål serveras från ca 14:10 och erbjuds i flera olika omgångar.

▪ Sena bussar avgår från skolan med början kl. 14.20.

▪ Efter mellanmålet har vi uteverksamhet.

▪ Vi erbjuder barnen olika former av aktiviter och skapande verksamhet utifrån läroplanen under fritidstiden på de olika avdelningarna.

Personal som arbetar på de olika avdelningarna är:
Gamla Gåvan: Malin Bjälmén, Jenny Edenvik,  Lill Eriksson, Pontus Flink, Hampus Cardoso, Joakim Sikberg, Emely Höök.  Avdelningsansvarig: Lill Eriksson.

Nya Gåvan förskoleklass: Carin Bergström,  Veronica Persson,  Linda Ncomo Sjöström. Avdelningsansvarig: Lill Eriksson och Carin Ericson

Nya Gåvan 3:orna: Helene Edin, Carin Ericson, Viktor Klasén, Linda Källqvist Jansson. Avdelningsansvarig: Carin Ericson.

 

Önskemål från fritidspersonalen:

▪ Vi vill att de scheman som sitter i respektive hall fylls i för hela veckan.

▪ Vi önskar att ni kontaktar oss både när ni lämnar och hämtar era barn.

▪ Om det är någon annan som ska hämta barnet så vill vi veta det i förväg. Skriv en lapp eller ring oss.

▪ Vi önskar att barnets kläder och stövlar/skor är namnmärkta, detta för att lättare kunna hjälpa er om de kommer bort.

▪ Vi önskar att det finns extra kläder och regnkläder, då vi är ute i alla väder.

▪ Om ditt barn vill åka hem till en kompis ska det vara uppgjort dagen innan och det ska finnas skrivet på en lapp.

LOVDAGAR SAMT STUDIEDAGAR UNDER HT-17/VT – 18

Höstterminen börjar 2017-08-21  och slutar 2017-12-21.

Lovdagar

Fredagen den 29 september (studiedag)

Höstlov 30/10-3/11

Vårterminen börjar 2018-01-09 och slutar 2018-06-12.

Lovdagar

Sportlov: 19/2-23/2

Påsklov: 30/3- 6/4

Valborg/första maj 30/4-1/5

Kristi Himmelfärd 10/5-11/5

Nationaldagen 6/6

 

Vid kontakt:

Gamla Gåvan: 018-727 74 55 mobil: 073-432 16 99

Nya Gåvan: 018-727 74 58 mobil: 073-432 16 96

Expeditionen: Elin Larsson 018-727 74 78 och Camilla Westerlund 018-727 74 60.

Ansvarig för fritidshemmets verksamhet: Rektor Caroline Sedin 018-727 7474

Mail: caroline.sedin@uppsala.se

 

19 januari 2018